_

شرکت های طرف قرارداد

مجتمع نشاط و تندرستی آترینا

جهت کسب اطلاعات زمان و نحوه استفاده با شرکت های ذیل تماس حاصل نمایید.
در صورت عقد هر گونه قرارداد یا ایجاد شراط خاص برای سازمان ها، ارگان ها، اطلاعات لازم در همین صفحه درج خواهد شد.

  • طرف قرارداد با شرکت فولاد امیرکبیر
  • طرف قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیاء
  • آلیاژ گستر
  • شرکت دیزل موتور
  • دارالسلام