_

شرکت های طرف قرارداد

مجتمع نشاط و تندرستی آترینا

جهت کسب اطلاعات زمان و نحوه استفاده با شرکت های ذیل تماس حاصل نمایید.
در صورت عقد هر گونه قرارداد یا ایجاد شراط خاص برای سازمان ها، ارگان ها، اطلاعات لازم در همین صفحه درج خواهد شد.

 • شرکت فولاد امیرکبیر
 • شرکت آلیاژ گستر هامون
 • بانک توسعه صادرات
 • بانک شهر
 • بانک ملی ایران
 • شرکت سایپا سیتروئن
 • شرکت تسنا
 • شرکت دیزل مولد امید
 • شرکت دنیای مس
 • شرکت هامون نایزه
 • بیمه سینا
 • هنرستان تربیت بدنی دانشوری
 • شرکت بایت