• لطفاً ابتدا با شماره، 09915700454 از طریق واتس اپ [ مربی و ساعت کلاس ] را مشخص و سپس اقدام به تکمیل فرم و پرداخت نمایید.
  • در صورت پرداخت کامل و عدم شرکت، 25 درصد از مبلغ فوق کسر میگردد.